Hírek
    Aktuális
    Álláshirdetés
  Intézményünkről
    Kórház története
    Vezetőség
    Minőségpolitikánk
    Küldetésünk
    Alapítványunk
    Közbeszerzés
    Pályázatok
    Közérdekű adatok
  Betegellátó egységek
    Osztályok
    Diagnosztikai
  egységek
    Szakambulanciák
    Szakrendelések
  Elérhetőségeink
    Cím
    Telefonszámok
  Várólista
    Intézeti várólista
   
 
   
 
   
 
   
       
Alapítványunk
 
Kemenesaljai Kórházáért Alapítvány
  Cím: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.
  Telefonszám: 95/420-004
  Adószám: 19245450-1-18
  Bankszámlaszám: 10200696-43110102
  Kuratórium elnöke: Dr. Pörneczi Károly
   
  Célja:
  • az intézmény szakmai, műszaki és technikai feltételeinek javítása
  • új gyógyító eljárások megismerésének és bevezetésének támogatása
  • szakmai színvonal növelése érdekében eszközök beszerzése
  • működési és üzemelési helyek kialakíása
   

 

 

KEK©2008