Hírek
    Aktuális
    Álláshirdetés
  Intézményünkről
    Kórház története
    Vezetőség
    Minőségpolitikánk
    Küldetésünk
    Alapítványunk
    Közbeszerzés
    Pályázatok
    Közérdekű adatok
  Betegellátó egységek
    Osztályok
    Diagnosztikai
  egységek
    Szakambulanciák
    Szakrendelések
  Elérhetőségeink
    Cím
    Telefonszámok
  Várólista
    Intézeti várólista
   
 
   
 
   
 
   
       

A kórház története

1893-ban, az akkori Kisczell területén épült fel Celldömölk ma is működő, id. Felső Büki Nagy Sándor által alapított kórháza. Az alapszabály 4. §. szerint a kórház célja "betegeknek vagyoni állásuk, illetőségük, honosságuk, vallásukra és nemükre tekintet nélkül való felvétele, ápolása és gyógyítása".

A 110 éves kórház ma is ebben a szellemben szolgálja Kemenesalja lakosságának egészségügyét. Dr. Széll Kálmán orvosprofesszor, kiváló történetíró és szerzőtársai által a centenáriumi ünnepségek alkalmából megjelentetett munkájukban méltó emléket állítanak az intézet küzdelmes és nehézségek ellenére is eredményes évszázadának. (Az egészségügy története Celldömölk, 1996. Celldömölki évszázadok. Kiadó: Celldömölk Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala.)

A második világháború viharai után a celldömölki kórházzal egyesült intaházai kastélyban 80 ágyas elmegyógyintézet létesült. Az új kórházrész az ország első nyílt ajtós elmeosztályaként működött (az új szellemű gyógyító eszmének állított maradandó szépirodalmi emléket Aranyketrec című művében Dr. Benedek István, az osztály vezetője). A szimbiózis 1956-ban, a pszichiátriai részleg önállósulásával megszűnt, és 1956-1961között a simasági intézettel közös szervezésben működött tovább. 1967-1972 között felvételes osztályként, az akkori celldömölki járás egész területének pszichiátriai ellátást végezte. 1972 óta vezető tevékenységként rehabilitációs feladatot lát el jelentős addiktológiai profillal. 1997 januárjában integrálódott ismét az anyaintézményhez.

Az újraegyesítés mérföldkőnek tekinthető a kórház történetében. Ekkor kapta mai nevét a mátrix finanszírozási struktúrában működő, immáron 174 ágyas intézet: Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk.

A 2002-es esztendő a kórház történetének kiemelkedő éve volt. A nyomasztó gazdasági gondok és az egészségpolitikai bizonytalanságok ellenére önkormányzati és központi források felhasználásával megvalósult a nagy álom, a kórházi rekonstrukció. Az egészében megújult manuális blokk, a régi főépület magas szintű hotelszolgáltatásával vonzó minőséget jelent a betegellátásban. Az új, 300 személyes, az európai normáknak maradéktalanul megfelelő konyha-étterem a betegélelmezés jelentős javulását eredményezte.

2006-ban az egészségügyben bevezetett struktúra átalakítás következtében az aktív ágyak száma csökkent, az ellátási terület viszont nőtt.
A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk városának, Kemenesalja kistelepülésének valamint a sárvári régióból 12 községnek, így összesen 40 település lakosságának nyújt a szigorú szakmai elvárásoknak megfelelő magas szintű belgyógyászati, sebészeti és szülészet-nőgyógyászati ellátást. A Pszichiátriai Rehabilitációs Intézetbe és a Krónikus Belgyógyászati Osztályra is a fenti ellátási kötelezettség vonatkozik.

A 20 ágyas Belgyógyászati Osztályon nemcsak a hagyományos belgyógyászati betegség, de az interdiszciplináris kórképek kezelésében is jártas szakorvosok fogadják a betegeket. Az osztály profilját meghatározó kardiológiai betegellátás során a legmagasabb szakmai szinten kezelik az akut miokardiális infarktusos, valamint a legsúlyosabb szívelégtelenségben szenvedőket. Szakmailag felkészült szakápolói csapat segítségével a kiválóan szervezett osztály jól felszerelt koronáriaőrző részlegén a legkorszerűbb elvek szerint történik az életveszélyes szívbetegségek kezelése. A kapcsolódó kardiológiai gondozóban szinte a teljes nem invasiv diagnosztikai eszköztár (vérnyomás- és EKG monitorozás, ultrahangos áramlásvizsgálat, stb.) rendelkezésre áll.

Az endoszkópos laboratóriumban modern videoendeszkópos műszerek biztosítják a gyomor-bélrendszer, az epeutak vizsgálatának biztonságát, minőségét, hatékonyságát.
A 15-15 aktív ággyal működő sebészeti és szülészet-nőgyógyászati osztályok munkáját hatékonyan segíti a megújult műtőblokk, a jól felszerelt posztoperatív szoba, a modern szülőszoba. A videolaparoszkópos technikai felkészültség mindkét osztály betegei számára a legmodernebb műtéti beavatkozások lehetőségeit kínálja (laparoszkópos epekőműtétek, hasi metszés nélküli nőgyógyászati beavatkozások). A műtéti érzéstelenítés biztonságát a jól képzett anaesthesiologiai szolgálat modern altatógépekkel, gyógyszerekkel, sokoldalú monitorozással, a legmodernebb szakmai elvek alkalmazásával biztosítja.

A Sebészeti Osztály az általános sebészeti I. ellátási szintű műtéti repertoárjának teljes szélességét végzi nagy tapasztalatú orvosok segítségével (emésztőrendszeri műtétek, gyomor-, vastagbél-, végbél laparoszkópos epeműtétek, struma-, emlő, sérvműtétek, stb.) teljes ügyeleti sürgősségi ellátási készenléttel. Emellett az osztály jelentős számú traumatológiai beteg számára biztosít - az ellátási szintnek megfelelő – túlnyomórészt konzervatív ellátást. Az osztály teljesen megújult infrastruktúrája megyei szinten is az elsők között áll. A mátrix kórházstruktúra a betegellátás igénye szerint lehetőséget ad a sebészeti tevékenység volumenének bővítésére az ágyszám rugalmas növelésével. A betegek által is elismerten kiváló, jól képzett rutinos nővérgárda segíti a sebészeti betegek gyógyulását.

A Szülészeti Nőgyógyászati Osztály a rekonstrukció során teljesen megújult, kulturált hotelszolgáltatási környezetben örvendetes jelenség a szülések számának tendenciózus, igen jelentős emelkedése. Az operatív nőgyógyászati ellátás során széles skálán és nagy rutinnal végeznek laparoszkópos műtéteket. A nagy tapasztalatú kollégák munkáját kiváló szakdolgozói team biztosítja.

A Kemenesaljai Egyesített Kórházban folyó gyógyító tevékenységet szolgálja ki a vérellátó állomás és a kórházi laboratórium összevonásával létrehozott Klinikai Laboratórium és Vérellátó Osztály. Nagyteljesítményű analitikai eszközei által nyújtott lehetőségei teljes vertikumában kielégítik úgy a fekvő-, mint a járó beteg ellátás diagnosztikus igényét. A vérellátó feladatit képező szerológiai laboratóriumi vizsgálatok száma is jelentős. Munkájuk fontos része a kiszállásos vérvételi tevékenység, amely során Vas megye vérvételének egyharmadát biztosítják.

A kórházi röntgen és ultrahang szintén a diagnosztikus paletta részét képezik úgy a fekvő, mint a járó beteg ellátásban.

A kórház gyógyító munkájában jelentős szerepet kapnak a kisegítő részlegek, így a központi sterilizáló, a központi gyógyszertár, a modern, új konyha, műszak, igazgatás, stb.

Az egyesített kórházban évente ellátott betegek száma fokozatos emelkedési tendenciát mutat. Jelenleg több mint 4000 fekvőbeteget kezelünk évente.

A járó beteg ellátás betegforgalma kiegyensúlyozottan magas, az éves betegmegjelenések száma százezer körüli. A kórházzal egy szervezeti egységet képező Szakorvosi Rendelőintézet messzemenően kiegészíti a fekvőbeteg ellátást. Az ellátott betegek száma az általános trendnek megfelelően emelkedő tendenciát mutat. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződések értelmében mintegy 20 szakterületen végzünk járó beteg szakrendelést. A rendelőintézeti szakellátás biztosítja a fekvőbetegek részéről felmerülő konzíliumi igényeket is (bőrgyógyászat, reumatológia, gégészet, szemészet, neurológia, stb.) A három aktív osztály szakrendelései és az ügyeleti ellátás szervesen egészítik ki a rendelőintézeti járó beteg ellátás munkáját.

Az intaházai kórházrészen működő, jelenleg 70 ágyas Pszichiátriai Rehabilitációs Intézetbe a krónikus elmebetegségben szenvedő beutaltak nyernek felvételt. Az intézet feladata a megyei kórház pszichiátriai osztályán aktív kezelésen átesett olyan betegek ellátása, akiknek az állapota még nem teszi lehetővé az eredeti munkakörükbe való visszahelyezést.
Az intézet fő tevékenysége a csökkent munkaképesség helyreállítása és a beteg visszavezetése a társadalomba. A gyógyító munka gerincét a munkaterápia, mint a munkával, munkára nevelés eszköze képezi. Emellett felhasználja a gyógyszeres terápia lehetőségeit, valamint a pszichoterápia (egyéni, csoportos) és a szocioterápiák (foglalkoztató terápia, munkaterápia, kulturterápiák, mozgásterápiák, művészeti terápiák) elemeit.

Az intézmény erősségeként ismert munkaterápiás részlegek mellett (kertészet, nyomda, könyvkötészet, bábműhely) a szabadidő kulturált eltöltése is biztosított. A kastélykórház épületét körülölelő gyönyörű őspark maga is a teljes pihenés élményét kínálja.

A betegek részére a gyógyulás útját egyengeti az évente megrendezésre kerülő sport- és kulturális találkozó, amely egyben az intézmények közötti szakmai kapcsolatok ápolásának lehetőségét is jelenti.

Az intézetben folyó színvonalas szakmai munka elismeréseként az országos szakmai vezetés 2004-ben a pszichiátriai rehabilitációt intenzív pszichiátriai rehabilitációvá minősítette át, melyet 2006 július 1-től visszavontak.

2001-től az intaházai kórházrészen működött a 20 ágyas Krónikus Belgyógyászati Osztály. 2007. márciusától a Celldömölkön történt belső áthelyezések következtében megüresedett épületben van elhelyezve. Az ágyak száma 40-re bővült. Elsősorban az idős, elhúzódó ápolást igénylő, vagy éppen szociális indikációval terhelt betegek további kezelése, ápolása az osztály feladata. A nehéz, de sok emberséget igénylő munkájuk feltételeit és a betegek jobb ellátását nagyban javította a megüresedett épületbe történő áthelyezés.

Csak említésképpen Intaházán található a 22 ágyas, megyei tulajdonú, a Pszichiátriai Rehabilitációs Intézettel funkcionálisan együvé tartozó Pszichiátriai Betegek Szociális Otthona.

A Kemenesaljai Egyesített Kórháznak jelenleg 214 dolgozója van. A magyar egészségügyet hosszú ideje nyomasztó gondoktól természetesen a Kemenesaljai Egyesített Kórház sem mentes. A működőképesség fenntartásához azonban nagymértékben hozzájárul a kórház valamennyi dolgozójának áldozatos munkája, helytállása.

 

 

KEK©2008