Hírek
    Aktuális
    Álláshirdetés
  Intézményünkről
    Kórház története
    Vezetőség
    Minőségpolitikánk
    Küldetésünk
    Alapítványunk
    Közbeszerzés
    Pályázatok
    Közérdekű adatok
  Betegellátó egységek
    Osztályok
    Diagnosztikai
  egységek
    Szakambulanciák
    Szakrendelések
  Elérhetőségeink
    Cím
    Telefonszámok
  Várólista
    Intézeti várólista
   
 
   
 
   
 
   
       

Küldetési nyilatkozat

A Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk-Intaháza célja, hogy a kor követelményeinek megfelelő egészségügyi intézmény legyen, amely elkötelezett a régió és azon túl minden hozzá forduló ember egészségének megőrzése, ill. visszaállítása iránt. Célkitűzése, hogy gyógyító munkája ismert és elismert legyen. Ennek érdekében ismereteit folyamatosan gyarapítja, amely a betegségek diagnózisának, megelőzésének, prognosztizálásnak és gyógyításának alapvető lehetőségeit tárja fel.

A Kemenesaljai Egyesített Kórház a kihívásoknak új minőségfejlesztési programokkal és szolgáltatásokkal kíván megfelelni, amelyekben hangsúlyt kapnak az alábbi alapértékek:

  • Átfogó, humanista hagyományokra épülő és bizalmat nyújtó betegellátás
  • Evidenciákon nyugvó gyógyító és megelőző tevékenység
  • Az emberi méltóság, a másság, az egymásra utaltság figyelembe vétele
  • Önzetlenség és felelősség a társadalom iránt
  • A csökkent munkaképesség helyreállítása, a beteg visszavezetése a társadalomba.

A gyógyításban és megelőzésben célunk a követelményeknek megfelelő, hatékony és odaadó gyógyító tevékenység, széleskörű szolgáltatás nyújtása, amely mindenki számára hozzáférhető és elérhető – és ezen minőségeiben modellként szolgálhat a többi gyógyító intézmény számára.
Elsődleges feladatunk a legmagasabb szintű diagnosztikai és terápiás tevékenység fejlesztése, a profilok kialakítása, a társintézményekkel való kapcsolattartás.

A közösség szolgálatában meghatározó szerepet kívánunk betölteni az egészségpolitika alakításában. Az egészségmegőrzés értékeit közvetítjük külső szakmai, lakossági és helyi egészségpolitikai fórumok felé és kapcsolatot tartunk a civil szervezetekkel.

Intézményünk személyzeti fejlesztésével kapcsolatban arra kell törekednünk, hogy munkatársainkban fejlesszük és erősítsük azokat a készséget, amelyek meghatározóak korunk kihívásaira (megfelelő szakismeret, humanizmus, empátia, szociális érzékenység, kollegalitás, professzionizmus, önállóság, kritikus gondolkodás, együttműködésre és vezetésre való alkalmasság).

Olyan munkakörülményeket és munkastílust kívánunk megvalósítani, amelyben fontos szerepet kap a személyzet egészségének megőrzése, hogy ez kisugárzó legyen szűkebb és tágabb környezetünkre.

Celldömölk, 2011. november 28.

 

 

KEK©2008