Hírek
    Aktuális
    Álláshirdetés
  Intézményünkről
    Kórház története
    Vezetőség
    Minőségpolitikánk
    Küldetésünk
    Alapítványunk
    Közbeszerzés
    Pályázatok
    Közérdekű adatok
  Betegellátó egységek
    Osztályok
    Diagnosztikai
  egységek
    Szakambulanciák
    Szakrendelések
  Elérhetőségeink
    Cím
    Telefonszámok
  Várólista
    Intézeti várólista
   
 
   
 
   
 
   
       

Minőségpolitikai nyilatkozat

A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk-Intaháza kinyilvánítja elkötelezettségét egy korszerű – az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményrendszerén alapuló - minőségirányítási rendszer bevezetése, működtetése és folyamatos továbbfejlesztése mellett.

Minden tevékenységünket a betegek emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartásával, a betegek testi és lelki szükségleteinek biztosítását előtérbe helyezve végezzük.

A fentiek megvalósulása érdekében az alábbi feladatokat határozzuk meg:

  • Gyógyító-megelőző ellátásunk színvonalát az országos szakmai irányelveket figyelembe véve, a tárgyi feltételeink által megengedett legmagasabb szinten kívánjuk végezni és folyamatosan fejleszteni.
  • Az intézmény vezetősége kiemelten kezeli a munkatársak folyamatos szakmai továbbfejlődését az egyéni képzések támogatásával, tudományos programok szervezésével.
  • A minőségpolitikai célok meghatározásánál döntően a piaci környezet és jogszabályi változások irányadóak, de mindenkor figyelembe vesszük a beteg-, és dolgozói elégedettségi vizsgálatok eredményeit, tulajdonosaink, partnereink elvárásait is.
  • A gyógyító tevékenység hatékonyságának növelése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk betegeink egészségügyi gondozására.
  • Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk – és ennek megfelelően kezeljük – a vonatkozó jogszabályok ismeretét és betartását, ill. betartatását.

A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk-Intaháza minden munkatársának elsődleges célja betegeink és hozzátartozóik elégedettsége, ezen keresztül az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők körének bővítése.

Celldömölk, 2011. november 28.

 

 

KEK©2008