Hírek
    Aktuális
    Álláshirdetés
  Intézményünkről
    Kórház története
    Vezetőség
    Minőségpolitikánk
    Küldetésünk
    Alapítványunk
    Közbeszerzés
    Pályázatok
    Közérdekű adatok
  Betegellátó egységek
    Osztályok
    Diagnosztikai
  egységek
    Szakambulanciák
    Szakrendelések
  Elérhetőségeink
    Cím
    Telefonszámok
  Várólista
    Intézeti várólista
   
 
   
 
   
 
   
       
 
 
 
TRÉNINGSOROZAT A KIÉGÉS ÉS A STRESSZ ELLEN
 
 
Több mint harmincmillió forintnyi uniós támogatást nyert a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház egészségügyi dolgozóinak oktatására a "Képzés és kompetenciafejlesztés a celldömölki kórház egészségügyi dolgozói számára" című pályázattal. Összesen 130 fő képzése valósult meg, 126 munkatárs stesszkezelési, kiégést megelőző tréninget vett részt, 1 fő OKJ ápoló, 2 fő rehabilitációs tevékenység terapeuta, 1 fő felnőtt aneszteziológus és intenzív szakápoló képzésen vett részt.
 
Az egészségügyi dolgozók az éves kötelező képzések során a szakma specifikus és a jogszabályi változásokat ismerhetik meg, de a szolgáltatói képzés, az emberekkel való bánásmód oktatására ellenben ritkán kerül sor. Elvárásként szerepel, hogy milyen viselkedést tanúsítsanak a betegekkel/hozzátartozóikkal szemben, de további segítséget -kevés kivétellel- ritkán kapnak. A nővérekkel, ápolókkal, orvosokkal azonosítják a betegek és hozzátartozóik az egész szervezetet, a kórházi dolgozók viselkedése nagyban befolyásolja a korházakról az emberekben kialakult attitűdöt. A 8 napos négy modulból álló tréning során, a szolgáltatói attitűd fejlesztése és megerősítése, a kiégés megelőzése, újfajta kommunikációs technikák elsajátítása, konfliktuskezelési ismeretek, valamint stressz-kezelési és relaxációs technikák elsajátítására került sor. Általános tapasztalat, hogy a betegek a kórházi munkájával elégedettek, a kórházban töltött idő során, szakmai hiányosságokból adódó problémákkal nem, vagy csak ritkán találkoznak, ám a betegeikkel, illetve a hozzátartozóikkal való bánásmód, fejlesztésre szorul. Ennek lehetséges módja a készségfejlesztő tréning, mint oktatási módszer. A tréning során a résztvevők aktív közreműködés feltételezett. Olyan tanulási környezet alakul ki, ahol a résztvevők közösen keresik meg az adott szituációkra vonatkozó legjobb megoldást. Ezzel megvalósul bevonásuk a tanulási folyamatba, a tanult technikák gyakorlati alkalmazásában, így jóval motiváltabbak. A tréning sorozat márciusban indult, a képzéseket az Agora Oktatási Kft. trénerei végezték. 7 csoport, 126 fő szerzett tanúsítványt, s egyúttal eleget tett, továbbképzési kötelezettségeinek is. A résztvevők valamennyien nagyon hasznosnak találták a képzést, hiszen olyan kézzelfogható gyakorlati segítséget kaptak, melyet a munkájuk során hasznosítani tudnak.
 
Kemenesaljai Egyesített Kórház
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.
www.korhazcelldomolk.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
www.nfu.hu
www.esza.hu

 
A projekt közreműködő szervezete:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Telefon: 1/273-4250
www.esza.hu

 

 

KEK©2008